İŞVEREN                                  :

PROJE ADI                               :

TASARIM VE PROJE FİRMASI :

ANA YÜKLENİCİ                      :

İŞKOLU                                     : ELEKTRİK

KONU                                      : TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM                                 : ANA PANO VE DAĞITIM PANOLARI

TARİH                                     :

ANA PANO VE DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER;

 

 1. Kapsam

 

 1. Standartlar

 

 1. Onay Dokümanları

 

 1. Alçak Gerilim Dağıtım Panoları

 

 1. Etiketleme

 

 1. Test, Garanti ve Eğitim

 

ANA VE DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

 

1        KAPSAM

 • Projelerde gösterilen ve Şartnamede açıklanan tüm ana pano ve dağıtım pano sistemleri (İçerisindeki şalt cihazları için teknik şartnameler ayrı olarak tanımlanmıştır.), sahada birleştirilmesi/montajının yapılması ve gerekli tüm organizasyon ve devreye alınma işlerinin alt yüklenici ve/veya pano üreticisine yaptırılması kapsam dahilindedir.
 • Elektrik Panoları projesine ve şartnamesine uygun tüm ekipmanların, cihazların güç ve kumanda devrelerinin pano içi montajı , göstergeleri, klemensleri ve diğer bağlantı elemanları ile komple temin ve iç montajı pano üreticisi kapsam Saha montajları işveren ve/veya ana yüklenici kapsamındadır.
 • Pano sistemlerinin tedarik anlaşması, IEC 61439-1’de ve IEC61439-2’de tanımı yapıldığı şekilde doğrudan “Orijinal Pano Üreticisi” tarafından veya Orijinal Pano Üreticisinin tasarımını kullanmaya yetkili Pano İmalatçısı tarafından imal Tüm sistem garantisi ve sorumluluğu “Orijinal Pano Üretici ve Yetkili Pano İmalatçısı” yükümlülüğünde olacaktır.

1.4   Kontrol ve izleme amacı ile gerekli olacak pano içi kablolama, pano üreticisi kapsamında olacaktır. Paneller arası tüm harici kablolama ve kablo taşıyıcı sistemlerinin temin ve montajı alt yüklenici kapsamındadır.

1.5   Montaj, Bakım ve İşletme için gerekli aletler ve yedek parçalar kapsam dahilindedir. Teklif verecek firma panoların, opsiyonel yıllık bakımı ve yedek parça listesi için de birim fiyat tekliflerini bildirecektir. Bakım hizmeti pano ve şalter imalatçısı firma tarafından yapılmalıdır. Pano üretici firmanın Türkiye’de satış ve servis organizasyonu bulunmalıdır.

1.6   Dokümantasyon ve örnekler, bakım ve garantiler kapsam dahilindedir.

 • Pano ve şalt malzemeler aynı marka olabileceği gibi pano markası ve şalt malzeme markası farklı olabilecektir.
 • Busbar faz sıralaması, busbar bağlantı detaylarının koordinasyonu da kapsam dahilindedir
 • Uluslararası test laboratuarlarında yapılmış tip testler kapsam
 • Panolarda kullanılacak cihazlar, bağlantı elemanları diğer aksesuarlar orjinal olacaktır. Orjinal olmayan ürünlerin kullanılmasının gerekliliği durumunda, işveren kontrol birimi onayı gerekli olacaktır ve Orjinal pano üreticisi, kullanılacak söz konusu parça için uygunluk verecektir.

 

2        STANDARDLAR

 • TSE, VDE, IEC ve yerel resmi kuruluşlar ile ilgili diğer uluslararası kodlar ve standartlardır.
 • Panolar, güncel IEC 61439 standart serisine ve bu standartların içinde atıfta bulunulan güncel standartlara ve dokümanlara uygun olacaktır. IEC 61439-1 ve IEC 61439-2 uygun olarak, tasarımın doğrulanması ve rutin doğrulama prensiplerine göre imal edilmiş olacaktır. Tasarımın doğrulanması için gerekli testler, uluslararası akredite kurumlarda gerçekleştirilmiş olmalıdır ve ilgili belgeler teklif dokümanlarıyla birlikte yüklenici tarafından sunulacaktır.
 • IEC/TR 61641 dökümanına uygun olarak, akredite bağımsız kurumlarda iç ark dayanımı testi yapılmış olacaktır ve test dökümanları teklif dökümanlarıyla beraber sunulacaktır.

2.4     Panolar, IEC 60086-3-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-57 standartlarına göre sismik test raporlarına haiz olmalıdır.

2.5   Yukarıdaki maddelerde anılan standartlara ilave olarak, içinde kullanılan malzemelerin ve panoların tasarımının uygunluğuyla ilgili standartlar şunlar olacaktır: IEC 61439-3, IEC 61439-4, IEC 61439-5, IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-3, IEC 60269-1, IEC 60269-2, IEC 60269-3, IEC 60898-1, IEC 60898-2, IEC 60051-2, IEC 60529.

2.6   Söz konusu raporların gereği olarak alınması gereken pano için önlemler pano fiyatına dahil olacaktır.

 

3        ONAY DÖKÜMANLARI

 • Yüklenici firma; imalatçı ya da tedarikçi firma ile birlikte şartnamenin tüm maddelerine uyduğuna dair tik işareti koyacak, şartnameden sapma olan yerlerde, ilgili paragrafın üzerine notlar alacak, her sayfayı imzalayacak ve onay dokümanlarının başına
 • İmalatçı  ya   da   Tedarikçi   firma   kendisine   verilen   Teknik   Uygunluk   Tablosu’ nu   eksiksiz dolduracaktır.
 • Hem baskılı katalogda, hem elektronik kopyada, kullanılacak malzemeler renkli kalemle işaretlenecek, keşfin hangi pozunda kullanıldığı belirtilecek, (varsa) onaya sunulan projelerde detay kodu verilecektir.

3.4   Her malzeme için, malzeme listesinde bulunan markalardan sadece bir tanesi seçilerek onaya verilecektir.

 • İmalat Projeleri. Onaya verilecek imalat projelerinin kapsamı:
  • Yerleşim Planları (Pano odası içerisindeki yerleşim)
  • Pano ön görünüş ve iç kapak görünüş çizimleri.
  • Ekipman / Cihaz

3.5.4 Tek hat ve üç hat diyagramları.

3.5.5 Bağlantı ve kumanda diyagramları.

3.5.6 Hesaplamalar.

 • Test Raporları : (Uluslar arası akredite tip test kabul edilebilir KEMA, CESI, ASTA, ACAE Dekra, ASEFA vb.)
  • Sıcaklık artışı sınırlarının denetlenmesi(Tip test)
  • Yalıtım Özelliklerinin denetlenmesi (Rutin test)
  • Kısa Devre Dayanıklılığının denetlenmesine ilişkin tip test Verilen rapor üretilecek pano elektriksel özelliklerini içeren pano ile aynı olmalıdır. Farklı özellikler değerlendirmede kullanılamaz.
  • Koruyucu devrenin etkinliğinin denetlenmesi (Rutin test)
  • Yalıtım uzaklıkları ve yüzeysel yalıtım uzaklıklarının denetlenmesi (Rutin test)
  • Mekanik işlerliğin denetlenmesi (Rutin test)
  • Koruma derecesinin denetlenmesi (Tip test)
  • IEC 61641 standartına göre, ana bara akımı seviyesinde iç ark testine ilişkin tip test Verilen rapor; üretilecek pano elektriksel özelliklerini (bara akımı ve kısa devre dayanımı) içeren pano ile aynı olmalıdır. Farklı özellikler değerlendirmede kullanılamaz.
  • Kablaj muayenesi ve elektrik işlerlik testi (Rutin test)
  • Yalıtım testi (Rutin test)
  • Koruma tedbirleri ve koruma devrelerinin elektriksel sürekliliği testi (Rutin Test)

3.6.12           IEC 60086-3-3, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-57 standartlarına göre sismik test raporları. İmal edilen panoda, bu test raporu alınırken kullanılan ilave parçalar da dikkate alınmalıdır.

 • Yukarıdaki rutin testler tüm panolara fabrika çıkışında uygulanacaktır. Diğer testler için Tip Test raporu yeterli olacaktır. İşveren ve kontrol birimi tarafından istendiği takdirde test yapılırken test ortamında
 • Verilen tip test raporları, pano ve şalt cihazları için beraber verilmiş bütün bir test Pano ve şalt için ayrı verilmiş tip test raporları kabul edilmeyecektir.
 • İşveren tarafından talep edilmesi durumunda panolara işverenin temin edeceği analizör ve akım trafoları panolara monte edilecektir.

4        ANA PANO VE  DAĞITIM PANOLARI

 • GENEL
  • Panolar tip test raporlu ve en az aşağıdaki form yapısında ve standartta imal
   • Ana Dağıtım panoları; Form-3b, IP54
   • Dağıtım Panoları: Form-2b, IP54
  • Panolar tümü ile kapalı ve yere monte edilecek tipte en az 690 V çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış projelere uygun kısa devre şartlarına elektriksel ve mekanik olarak yeterli dayanımda olacaktır.
  • Tüm panolar için: baraların ve pano’nun 1sn için projede gösterilen kısa devre akımında tip test raporları bulunacaktır. (Uluslar arası akredite tip test kabul edilebilir KEMA, CESI, ASTA, ACAE Dekra, ASEFA vb.)
  • Panoların tümünde, pano form standartlarına, koruma sınıflarına, havalandırma sınıflarına göre panoda bulunan akım taşıyan tüm ekipmanlarının (baralar, şalterler ) ısı kazançları hesaplanarak ve ortam sıcaklığı da göz önünde bulundurularak pano içi sıcaklığı hesaplanmalıdır. Bu sıcaklık değerine göre kullanılan şalterlerin anma akımı kesme değerleri hesaplanmalı ve işveren onayına sunulmalıdır. Baralar da bu ısınma hesabına göre seçilecektir.
  • Çalışma şartları aşağıdaki değerlere uygun olacaktır.
   • Rakım : <1000m
   • En Yüksek Çevre Sıcaklığı : + 40 °C
   • En Yüksek Çevre Sıcaklığında bağıl Nem : % 70
   • En Alçak Çevre Sıcaklığı : – 5 °C
  • Panolar aşağıdaki elektriksel karakteristiklere uygun olacaktır;
   • Anma izolasyon gerilimi (Ui) : 1000 V‘a kadar, 3 faz AC için
   • Anma işletme gerilimi  (Ue)                 : 690 V‘a kadar, 3 faz AC için
   • Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) : 8 kV
   • Topraklama Sistemi : TN-S
  • Panolar, projelerde belirlenen baralar üzerinden elektriksel büyüklükleri güç/demand güç, akım/demand akım, gerilim/Max-gerilim, cos (V, I(A), I-Max Hz, PF, P-kW, Pmax kW, kWh, S-kVA, Smax kVA), harmonik akım değerleri çok fonksiyonlu elektronik ölçü aletleri kullanılarak bina otomasyon sistemi ile Ölçü aletleri Ethernet, modbus & RS 485 portları ile aralarında ve BMS/PMS ile haberleşebilecektir.
  • Ana pano ve dağıtım panoları başta olmak üzere ve diğer benzer güç dağıtım panoları/donanımları, tesisin ilerideki ihtiyaçlarını karşılayabilmek için minimum %20 yedek kapasiteye sahip olacaktır.
  • Aşırı akım, kısa devre ve toprak hatası koruması: Transformatörler, motorlar, iletkenler ile tüm güç tüketim ve dağıtım ekipmanlarının, düzenli olarak aşırı akım, kısa devre ve toprak hatasına karşı uygun şekilde korunması sağlanacaktır. Koruma cihazları, elektrikli ekipman ve hatların arıza karşısında önceden tasarlanan seçiciliğine uygun olarak Bir kısa devre arızasında, arızaya en yakın koruma ünitesi açarak uygun bir seçicilik sağlanacaktır.

 

 • Seçicilik hesapları, seçilen şalterlere göre pano imalatçısı tarafından bilgisayar yazılımında modellenerek hazırlanacaktır ve imalattan önce onaya sunulacaktır. Kullanılacak yazılım, şalterlerin seçicilik ve akım sınırlandırma özelliklerini hesaba katacaktır ve IEC 60364 standart serisine uygun olacaktır.
 • Pano imalatçısı ( “Orijinal Pano Üreticisi ” veya “Pano İmalatçısı”) ISO belgesine sahip olacaktır. Pano imalatçısı tarafından üretilen panolar, ana imalatçı firma tarafından da kontrol edilerek onaylanacak ve garanti
 • Panolarda, dışarıdan görülecek şekilde, bara yönlerini, giriş-çıkışlarını gösteren işaret bantları olacaktır. Bu işaret bantları siyah renkte olacaktır.
 • Çekmeceli şalter çıkışları, panel enerjili iken herhangi bir çekmecenin yerine sürülmesi ya da yerinden çıkarılmasına imkan sağlayacak şekilde olacaktır. Şaltere test yapılması da panel enerjiliyken mümkün
 • Çekmeceli şalterlerin ön yüzleri, şaltere müdahale etmeyi ve izlemeyi imkan kılacak şekilde panel kapağı dizayn edilmiş olacaktır.
 • Ana dağıtım panolarındaki tüm şalterler projelerde gösterildiği gibi kısa devre değerlerine uygun, sabit/çekmeceli, motorlu/motorsuz olarak seçilecektir. Ana dağıtım panoları çıkışlarında 800A altı termik manyetik kompakt, 800 A ve üstü açık tip, elektronik açtırma üniteli olarak seçilecektir. Projede belirtilmek kaydı ile bazı şalterler çekmeceli talep edilebilir. Tali dağıtım panoları çıkışındaki tüm şalterler termik manyetik kompakt tip olacaktır.
 • Yangın ekipmanları besleme çıkışları şalterleri, manyetik korumalı olarak temin
 • Trafo şalterleri ile kuplaj şalterleri arasındaki elektriksel kilitlemeler imalatçı firma tarafından sağlanacaktır. Trafo çıkış şalterlerinin, şebekedeki çok kısa süreli dalgalanmalarda devreden çıkmaması için gecikmeli tip düşük gerilim rölesi sağlanmalıdır. Gerekli tüm elektriksel ve mekaniksel kilitlemeler yapılacaktır.
 • Aksi belirtilmedikçe dikili tip ana pano ve dağıtım panolarının kablo bağlantıları alttan yapılacaktır.
 • Busbar girişli trafo çıkış ve gereken kuplaj şalteri panolarında ve çıkış modülü üstte bulunan panolarda, baralar (aksi belirtilmedikçe) şalter sonrasında panonun üst kısmında olacak şekilde düşünülecektir.
 • Panoların tek hat şemaları, bağlantı diyagramları ve malzeme listesi, panoların proje gözüne konulacaktır.
 • Önden bakıldığında görülebilir şekilde panolarda dış kapaklarda mimik diyagram olacaktır.
 • Nemli ortamlardaki panellerde yoğuşmayı önlemek için panel ısıtıcı konulmalıdır.
 • Dikili tip panellerde taşıma mapası olacaktır.
 • ATS (Automatic Transfer Switch) ile geçişli dağıtım panolarının imalatı ATS’ ye uygun olacak ve bu şartname kapsamında yer alacaktır. ATS ile uyumlu pano imalatı, tamamı ile dağıtım panosu imalatçısı dolayısıyla elektrik yüklenicisi sorumluluğunda olacaktır.
 • Tüm motorlu şalterler için (ACB, LBS yada MCCB) şalterin üzerinde ya da yanında aç-kapa butonları, aç-kapa durum işaret lambaları ve pano üstü-uzatan kumanda seçici şalteri bulunacak konumu BMS/PMS’ya aktarılacaktır. Kumanda kabloları klemense
  • Sistem pano kontrolü iken aç-kapa butonları ile şaltere açma/kapaya yaptırılabilecektir.
  • Sistem uzak konumunda iken şalterin kumandası enerji yönetimi (BMS/PMS)
  • Giriş ve kuplaj şalterleri arasında yapılacak kilitlemeler her iki durumda da geçerli olacaktır. Kullanıcı elle çalışma olarak ya da BMS/PMS üzerinden hiçbir şekilde bir barada iki ayrı enerji kaynağının şalterini kapatamayacaktır.
  • Pano üstü-Uzak seçici şalteri asma kilit takılabilir şekilde (ya da anahtarlı) olacaktır.
 • PANO GÖVDESİ
  • Madde 1 ve AG kesiciler teknik şartnamesinde detaylı şekilde anlatılan AG Devre kesicilerin, işlevlerini görebileceği şekilde ve asgari DIN ST 1110 kalitede çelik profillerden oluşturulmuş bir karkas ve bu karkas üzerine kaynak kullanılmadan cıvata-somun bağlantılı levhalarla imal edilmiş bir konstrüksiyon kullanılacaktır.
  • Panolar, düzgün ve en az 1,5 kalınlığında fabrikasyon sacdan imal elektrostatik boyalı, yere veya yükseltilmiş döşemeye monte, tümü ile metal gövdeli yeterli sayıda dikey bölümlerden oluşacaktır. Firmalar, uluslararası laboratuvarlardan aldıkları tip test raporunu sunmak kaydı ile, kendi teknolojileri olan saç bükme şekilleri ile daha ince kesitli saç kullanabilirler. Her bir pano hücresi birbirine cıvata-somun ile tutturulmuş ve işletme şartlarında ilave şalter, klemens vs. monte etmeye elverişli olmalıdır.
  • Pano karkası baraları, AG Devre kesicileri ve diğer yardımcı ekipmanı taşıyacak mahiyette olmalıdır. Bu maksatla yatay ve düşey profiller tasarlanırken çeşitli bükümler verilerek mukavemet arttırılabilir.
  • Dikili tip panoların altında en az 10cm yüksekliğinde baza olacaktır.
  • Pano gövdesi kenar kıvrımları ve boru-kanal-kablo giriş delikleri düzgün yapılmalı ve hareketli parçaların birleşme yerlerinde conta bulunmalıdır. Gövde üzerinde minimum işletme sıcaklığını karşılayacak havalandırma yarıkları olacaktır. Havalandırma yarıkları toz girmesine karşı kanatlı ve yabancı cisimlerin girmesine engel olacak boyutta yapılacaktır.
  • Pano arka yüzeyi sökülebilir olacaktır.
  • Kabloların bağlanabilmesi/sabitlenebilmesi için orjinal köşebentler pano içerisinde sağlanacaktır.
 • Pano iç bölümlemesi
  • Bu şartnamenin 1.1 maddesinde belirtilen formlamaya uygun olarak her bir şalter bölmesi/hücresi ayrı olup diğer bölmeler/hücreler ile bariyer kullanılarak tüm yüzeyleri ayrılmış olacaktır.
  • Bara kompartımanı, kablo ve ekipman kompartımanlarından seperasyonla ayrılmış olacaktır. Baraları örtü saçları kapatıyor olsa bile örtü sacından sonra polikarbon ile koruma yapılacaktır.
  • Herhangi bir yabancı cismin (el aleti vb) yan bölmeye geçmesi kesinlikle önlenecektir.
  • Pano içinde herhangi bir hücrede oluşabilecek ark durumunda diğer hücrelere etkinin ortadan kaldırılmış olması sağlanacaktır.
  • Her bir çıkış/giriş (feeder) için gereken şalterler ayrı bölmeler / hücreler ile bariyer kullanılarak tüm yüzeyleri ayrılmış olmalıdır. (Pano form tipine göre )
  • Tüm girişler ve çıkışlar kablo kesitlerine uygun olarak dizayn edilecek, aksi durum için bağlantının yapılabilmesi için bayraklar sağlanacaktır.
 • Ön İşlemler:
 • Boyama neticesinde boyanacak tüm metal parçalar yağ, pas ve bozunmalardan, alkali, fosfat ve solvent ile arındırılacaktır.
 • Ön işlemlerden geçirilen parçalar 20 – 30 dakika süreyle fırında tutulacaktır.
 • Elektrostatik metotla toz boya:
 • Boyanacak parçalar topraklanacak ve pozitif yüklü boya zerrecikleri metale yapışarak 90 mikron ortalama kalınlık elde
  • Isıl işlem:
 • Boyanan parçalarda homojen bir yüzey elde etmek ve boyanın sertleşmesini sağlamak amacıyla fırınlama yapılacaktır.
  • Renk: Pano üreticisinin standardında olacaktır.
 • Her bir pano hücresi gerekli taşıma kolları veya halkalarına sahip olacaktır.
 • Pano içinde yapılacak tüm kablo bağlantıları kablo pabucu ile yapılacaktır.
 • Faz sırası, panoya önden bakıldığında soldan sağa, önden arkaya ve yukarıdan aşağıya R–S–T şeklinde olacaktır. Faz sırası, busbar ve trafo üreticisi ile koordine
 • BMS/PMS’dan (yada başka bir kontrol sisteminden) kumanda edilen şalterler için; kontrol ekipmanları ( seçici şalter, butonları, sinyal lambaları) hücrelerinin kapaklarında ve kapak kapalı olduğunda müdahale edilebilecek şekilde olacaktır.
 • Kullanılacak pano  ve  diğer  ekipmanlar  işveren  firmasının  onayına sunulduktan sonra imal edilecek veya monte
 • Ana pano ve Dağıtım Panolarında, diğer tali dağıtım panoları ile koordineli olacak toprak arıza koruması bulunacak ve toprak kaçak tespiti için ilgili şalter içinde akım transformatörleri ve diğer koruma üniteleri bulunacaktır.
 • Panoların gövdeleri eş potansiyel topraklamaya bağlanacaktır.
 • Üzerinde elektrikli cihaz bulunan kapakların topraklaması, çok ince telli ve örgülü iletken ile gövdeye bağlanacaktır.
 • Ölçü aletlerinin pano üzerindeki kablo bağlantı terminalleri kesinlikle izole
 • BARALAR
  • Bara, tip testi alındığı şekilde, kısa devre dayanımına uygun olarak, belli aralıklarla yerleştirilen mesnet izolatörleri üzerinde ve panonun üst kısmında yer  alacaktır. Faz ve nötr baralarının gövdeden izolesi için tip testinin alındığı mesnetler kullanılacaktır.
  • Baralar % 99 saflıkta elektrolitik bakır olacaktır. Üretici firmalar, kendi teknolojileri içerisinde ürettiği, tip test aldığı özel bara sistemlerini de kullanabilir.
  • Baralar tüm panel uzunluğu boyunca termik, dinamik ve yalıtım zorlanmalarına dayanabilecek yapıda boyutlandırılacaktır.
  • Ana bara, pano boyunca aynı kesitte olacak ve kesit daraltılmayacaktır. Branşmanlar için ise eşzamanlılık 1 alınacaktır.
  • Nötr barası tam kesitte ( fazlar ile aynı ) yapılacaktır.
  • Topraklama barası:

Faz-toprak kısa devre akımına uygun kesitte, üzerine uygun aralıklarla cıvata somun bağlantısına uygun delikler açılmış topraklama barası panonun kablo bağlantısı için ayrılmış arka bölümünde altta yer alacak ve boydan boya uzanacaktır.

 • KUMANDA DEVRELERİ
  • AG kesicilerin kurma, açma ve kapama devreleri 2,5 mm² kalınlıkta kablolar (NYAF) kullanılacaktır.
  • Akım trafoları için 4 mm² kalınlıkta tek renkli kablolar kullanılacaktır.
  • Akım trafoları için uygun köprülenebilir test klemensleri kullanılacaktır.
  • Tüm kumanda kablo uçlarına kablo yüksüğü takılacaktır.
  • Tüm kumanda kabloları projesine uygun şekilde numaralandırılacaktır.
  • Klemensler, otomatik sigorta, kartuş sigorta, ölçü aletleri, röle tüm ürünler projesine uygun şekilde etiketlendirilecektir.
  • Kablolar uygun kesitte plastik kablo kanalları içinden taşınacaktır.
  • Kumanda kablolarının değdiği yüzeyler keskin olmayacak, ya düzeltilecek ya da lastik fitiller geçirilerek kabloların kesilmesine mani olunacaktır.
  • Kapı ile pano gövdesi arasındaki kabloların geçişi için plastik spiral hortum ve kelepçeleri kullanılacaktır.
  • Sıra klemensler DIN raya montajlı tip olacaktır. AC,DC her gerilim kademesi için farklı renklerde klemens grupları oluşturulacak ve gerilim kademesi yazı ile ( Akım Trafosu gibi çeşitli klemens grupları birbirinden en az 5 cm. ayrılacaktır ).
  • Ana baradan kumanda gerilimi alınması halinde porselen sigortalar kullanılacak, otomatik sigorta kullanılmayacaktır. Kablo kesiti en az 4 mm² kalınlıkta tek renkli kablolar kullanılacaktır.
  • Kumanda gerilimi bir İzolasyon trafosu kullanılarak alınacaktır. Kumanda trafosunun sekonderi otomatik sigorta ile (2P veya 1P+N) korunacak, her hücreye çekilen kumanda faz-nötr birlikte taşınacak ve her hücrede ayrı bir otomat üzerinden (2P veya 1P+N) geçecektir.
  • Panoların nakliye için ayrılan parçaları üzerinde kumanda kablolarının da  ayrılması için birbirlerinden ayrılabilir kumanda soketleri bulunacaktır.
  • Dışarıdan gelecek çoklu kumanda kabloları için pirinç rakorlar konulacak ve plastik kablo kanallarında yer bırakılacaktır.
  • Kullanılacak pano ve diğer ekipmanlar kontrol mühendislerinin onayına sunulup imal ve monte
  • Panoların gövdesi eş potansiyel topraklamaya uygun kesitte, iletkenler ile irtibatlanacaktır.
  • Kablolar Halogen Free tipte olacaktır.
 • Ölçü aletleri

Projesinde belirtilen tip, hassasiyet sınıfı, ebat ve işlevde ölçü aletinin konulması kapsam dahilindedir. Ölçü aletlerimin kablo bağlantı terminalleri tesadüfü dokunmaya karşı izole edilecektir.

 • MONTAJ
  • Panolar, yükseltilmiş döşeme ile aynı kotta, çelikten imal edilecek kaide (sehpa) üzerine oturtturulacak ve depreme karşı statik önlemler alınacaktır. Bu kaidelerin hazırlanması pano pozları kapsamındadır.
  • Montaj yapılırken panolarda enerji olmadığına dikkat
  • Panoların son bağlantı durumunu gösteren panel açınımları ve bağlantı diyagramları yanmaz PVC kaplı olacak ve pano kapak içindeki metal çerçeveye konulacaktır. Panel açınımları ve tek hat diyagramlarında şalter ve sigortaların akım taşıma, kesme kapasiteleri (trip ayarları), kutup sayıları, terminal numaraları açıkça
  • Kablo mesnetleme:

Panoya giren güç kablolarının baralara asılmaması amacıyla, kablolar en az iki yerden anti manyetik kroşeler kullanılarak sabitlenecektir. Bu kroşeleri taşıyabilecek düzenek, panonun kablo bağlantısı için ayrılan bölmesinde yer alacaktır. Mesnet tip ve adetleri, üretici firmanın yazılımından çıkan şekilde, tip testine uygun olaracaktır.

 • TEST
  • Tip testi:

Yüklenici “standartlar” bölümünde belirtilen testleri yaptırdığına dair KEMA, CESI, ASTA, ACAE, UL, Dekra laboratuarlarından birisinden tip test raporu getirecektir.

 • Fonksiyon testleri:

Yüklenici panolar ve diğer malzemelere ait standart ve ya periyodik işletme testlerinin üretim sırasında yapıldığını belgeleyecektir.

Yüklenici, panoların imalat yeri ve programını imalat başlamadan önce işverene bildirmelidir. İmalat yeri işveren bilgisi olmadan değiştirilemez. İşveren (ya da temsilcisi) istediği zaman ve adette haber vermeksizin imalatı yerinde kontrol edebilir.

 • Montaj sonrası testler:
  • Ölçü ve boyut kontrolü.
  • Görsel kontrol (boya, ezilme, darbe, pas ).
  • İsim etiketleri (adet, tanım).
  • Akım Trafoları (Tahvil oranı, güç, Ith, Polarite)
  • Şalterlerin etiket
  • Şalterlerin yerine sürülmesi, çekilmesi, mekanik olarak işlev görmesi, birbiri arasında yer değiştirilebilmesi.
  • Kablajın projeye uygunluğu.
  • Kablo numaraları.
  • Kabloların sıkılığı.
   • Kesitlerin uygunluğu
   • Toprak Barası
   • Nötr Barası
  • Bara İzolasyon testi (Megger); IEC standartında belirtilen sürede 2,5
  • Kumanda İzolasyon
  • Elektrik fonksiyon
 • İZOLATÖRLER

İzolatörler  yüksek  mekanik  dayanımda,  kısa  devre  akımlarından,  ısı  değişikliklerinden  ve titreşimlerden zarar görmeyecek sağlamlıkta olacaktır.

 • DİĞER ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

Tüm elektrik şalt odalarında, pano önlerine, yükseltilmiş döşeme üzerine 13 mm. kalınlığında izole kauçuk halı konulacaktır.

Montaj için gerekli tüm ekipman ve aletler bulundurulmalıdır. Nakliye için pano üstünde, halat vb.

geçirilmesini sağlayacak mukavemeti yüksek halkalar olacaktır.

 • GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Tüm elektrik panolarının üzerinde uygun boyutta tehlike işareti veya “Tehlike/Danger-380V/220 V” yazısı olmalıdır.

 • Ana pano girişlerinde faz kontrol rölesi kullanılacaktır.
 • Talep edilecek gerekli elektriksel kilitlemeler kapsam dahilinde olacaktır

5        ETİKETLEME

 • Her elektrik panosunun gövdesi, bara bölümleri, ölçü aletleri, giriş ve çıkışları, kumanda devreleri projelerde gösterildiği gibi ve şartnamede açıklandığı gibi
 • Panolar, sigortalar, şalterler, terminallerin dış yüzeylerinde lamine etiketler kullanılacaktır. Lamine etiketler siyah veya beyaz renkte Bakalit olacak ve siyah zemin üzerine beyaz renkte hazırlanacaktır. Harflerin yüksekliği kolayca okumaya imkan verecek büyüklükte ve kontrol mühendisinin onayına göre Etiketler krom kaplama vidalar ile tutturulacaktır. Uygun olmak ve Kontrol Ekibinin onayı olmak şartı ile üreticilerin standart etiketleri kullanılabilecektir. Onay için etiket örneği verilecektir.
 • Elektrik panolarına bağlı olan her devre, kontrol ve kumanda kabloları devre tanımlarının her biri pleksiglas kapak altına konulacak yazıcı ile hazırlanmış kart ile tutturulacaktır. Etiketleme her devrenin bağlı olduğu yükü, kontrol elemanını belirtecek tipte hazırlanacaktır.

5.4   Etiketler sistemlerin çalışma gerilimini ve bağlandığı fazı da gösterecektir.

6        TEST, GARANTİ ve EĞİTİM

 • Marka listesinde belirtilen Pano Firmaları; pano partneri (pano imalatçısı) imalata başlamadan önce tasarımı kontrol edecek, kendi standartlarına uygun olduğunu, alınan tip test raporlarına uygun olduğunu onaylayacak ve partnerinin imalata başlamasına izin
 • Marka listesinde belirtilen Pano Firmaları; pano partnerini, imalatın belirli aralıklarında denetleyecek, panoların; kendi yazılımında tasarlandığı şekilde yapıldığını kontrol edecek, panocudan sahaya nakledilmeden önce de testlere nezaret edecek, test onay formunu kendi antetli kağıdında oluşturup imzalayacaktır.
 • Pano imalatı sırasında, belirli aralıklarla ilerleme durum raporu verilecek, resimlerle de İşveren ya da temsilcisi, önceden haber vermeksizin pano imalatı yapılan yeri denetleyebilir.
 • Pano imalatçısı, sahada pano montajı tamamlandıktan sonra, her panoya tek tek işlev testi uygulayacaktır.
 • Pano imalatçısı, bina teknik personeline; panolar, kumandaları, kilitlemeler, ölçü aletleri ve röleler, çekmece operasyonu Konularda, sahada işverenin belirlediği süre kadar uygulamalı eğitim verecektir.
 • Panolar, İşverenin öncelik sırası ve iş programına uygun olarak imal
 • Teknik şartnameler ve keşif özetinde yer alan tanımlar ile tanımlanmış ve  onaylanmış imalatlardan/ürünlerden farklı bir durum olması halinde, uygun olmayan imalat/ürün için bedel ödenmeyecek ve derha uygun olan imalat/ürün ile değiştirilecektir.
 • Firma, Ana pano ve Dağıtım Panoları için fabrika testi (FAT) programı gönderip. 4 hafta önceden işverene