Elektrik Panolarında IP xx Koruma Sınıfı

0
6160

IP (xx) KORUMA SINIFI                                                    ( IP : Ingress Protection )

IP koruma derecesi bir ürünün dış etkenlere karşı dayanıklılığını belirten koruma sınıfıdır.

IP koruma derecesi Elektrik Panosu nun kullanılacağı ortama göre değişiklik gösteren ve dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Boş kabin olarak üretilmiş Elektrik panosunun üretici tarafından belirtilmiş IP koruması derecesinin bozulmaması için, elektro montajı ve saha montajı sırasında belirtilen IP koruma sınıfına göre işlem yapılmalıdır. IP derecesi etiketi ürüne yapıştırılarak kullanıcı bilgilendirilmelidir.
CEI 529, DIN 400 50, BS5490, NF C 20-010 normlarına göre elektrikle çalışan ürünlerin hangi koşullar altında güvenle çalışabileceği, üretici firma tarafından test edilerek kesin olarak belirlenmeli ve ürün üzerinde bilgi etiketi olmalıdır.
IP koruma derecesi sınıflandırması iki basamaklı bir sayıdan oluşur;

1. Basamak : Katı cisimlere karşı koruma sınıfını
2. Basamak : Sıvılara karşı koruma sınıfını belirtir.ip_rating

 

1. Basamak :
1. Çapı 50 mm (5 cm) olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere elin dışı, kalın bir boru, sopa… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.IP Koruma Sınıfı Cisme Karşı Koruma

2. Çapı 12,5 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere parmak, dolmakalem arkası… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.

3. Çapı 2,5 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere tornavida, ortalama bir kablonun erkek ucu… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.IP Koruma Dereceleri

4. Çapı 1 mm olan katı cisme karşı koruma: Tehlikeli bölümlere tel, kalem ucu… ve yaklaşık bu kalınlıktaki cisimlerin erişimine karşı koruma.

5. Toza karşı koruma: Tehlikeli bölümlere toz girişini zarar vermeyecek düzeylere indirme.

6. Toz geçirmez: Toz girişi tam anlamıyla engellenmiştir.

2. Basamak :

1. Düşey olarak düşen su damlasına karşı koruma: Tavandan ya da başka bir yerden cihaza dik olarak damlayan suya karşı koruma.

2. Mahfaza 15° ye kadar eğik olarak düşen su damlalarına karşı koruma: Rüzgârlı havada yağan yağmur ve benzerlerine karşı koruma.Suya Karşı IP koruma Sınıfı

3. Su püskürtmesine karşı koruma: Fıskiyeden, yangın alarm suyundan gelen ya da bu şekilde geliş açısı olan sulara karşı koruma.

4. Su sıçramasına karşı koruma: Yerden sıçrayan, tavandan damlayan, rüzgarla gelen… her yönden sıçrayan sulara karşı koruma.

5. Su fışkırtmasına karşı koruma: Hortumdan gelen su gibi tazyikli sulara karşı koruma.

6. Güçlü su fışkırtmasına karşı koruma: İtfaiye hortumu ve bu şiddetteki tazyikli sulara karşı koruma.

7. Suya 30 dk’dan kısa süreli daldırmalara karşı dayanıklılık: Suya düşmeye, kısa süreli su baskınlarına karşı koruma.

8. Suya sürekli daldırma etkilerine karşı koruma: Su içinde uzun süre çalışabilme özelliği

Seçilecek ürünler hem kullanıcı güvenliği hem de çalışma performansı sağlamak için uygun koruma düzeyine sahip olmalıdır.
Harici ortamda IP65 veya IP67 seçilmesi gerekirken iç mekanlarda kullanılanan mekana göre bu ihtiyaç IP31 değerine kadar geriye çekilebilir. Bu seçimin ilk kriteri maliyet olarak değerlendirilmiş olsa bile kapalı ortamlarda IP değerinin yüksek olması Elektrik Panosu iç ısısının artmasına sebep olabilir. İç ortamlarda Yüksek IP değerine ihtiyaç var ise şalt malzeme seçiminde mutlaka dikkate alınmalıdır. Nominal akım değerinde seçilen bir ürün daha düşük akım değerlerine göre çalışacaktır. Ürün teknik tablolarından seçilerek kullanılmalıdır.

Örnek : Elektrik Panosu nun kullanıldığı ortam aynı zamanda yangına karşı korumak için su söndürme sistemine sahipse ve ortamdan boru hatları geçiyorsa IP 65 koruma sınıfı seçilmesi gerekir. IP65 olarak dizayn edilen bir pano kapalı ortamlarda daha çabuk ısınacağı için şalt ürün seçimi dikkatli seçilmelidir.